Zadaniem Zarządu ESN UW Warsaw jest kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. To również Zarząd planuje kierunek działań Stowarzyszenia i czuwa nad ich realizacją. W Zarządzie ESN UW muszą zasiąść przynajmniej trzy osoby, w tym Przewodniczący oraz Członek Zarządu ds. Finansów. Władze Stowarzyszenia są wybierane podczas Walnego Zebrania Członków.

Przewodniczący - Hubert Kiljański - president.uw@esn.pl

Wiceprzewodnicząca - Marta Litwinowicz - vicepresident.uw@esn.pl

Członek Zarządu ds. Finansów - Julia Stolpa - treasurer.uw@esn.pl

Członek Zarządu ds. Promocji - Michał Chyży - pr.uw@esn.pl

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich - Zuzanna Kwiatkowska hr.uw@esn.pl